Zes passen naar commitment

Zes passen naar commitment

Zes passen naar commitment

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard is een bekend gezegde. Hetzelfde is het geval met het verkrijgen van commitment bij veranderingen. Iedereen heeft daarin zijn eigen tempo.

In veranderingsprocessen is het verkrijgen van commitment belangrijk voor het welslagen. De verschillende lagen in de organisatie moeten vertrouwen krijgen in de voorgestelde verandering. Het gaat daarbij om het hoger management, het middelmanagement en de medewerkers. Commitment moet je verkrijgen en is niet af te dwingen. Iedere medewerker moet de kans krijgen om de beweging te maken en achter de verandering te staan. Iedereen doet dat in zijn eigen tempo. Zo zijn er medewerkers die het al langer doorhebben en vragen om actie. Zij zien veelal de voordelen maar niet de mogelijkheden om de verandering te bewerkstelligen.

Het verkrijgen van commitment kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van zes stappen. Je maakt dit transparant door dit met de mensen te bespreken en te vragen waar ze in het process zitten en wat ze nodig hebben om de volgende stap(pen) te maken?

Stap 1: erkenning van de feiten, erkenning van het op te lossen problem – wat speelt er?
Stap 2: erkenning van de betekenis (de ernst) van de feiten of van het problem – hoe is dat een probleem?
Stap 3: erkenning van de wenselijkheid iets aan het probleem te doen – hoe nodig is het om het probleem aan te pakken?
Stap 4: erkenning van de mogelijkheden er iets aan te doen – kan ik of kunnen zij er iets aan doen?
Stap 5: erkenning van de capaciteiten om het succesvol aan te pakken – is er voldoende kennis, kunde en vaardigheid beschikbaar?
Stap 6: erkenning van het commitment – is er bij iedereen voldoende betrokkenheid? Gaan we ervoor?
bron: Einstein en de kunst van het zeilen, De Graaf en Kunst

Met het management wordt veelal het proces doorlopen waarbij de verandering vervolgens aan de medewerkers wordt medegedeeld en hun commitment wordt verwacht. Medewerkers moeten in de diagnose- en focusfase mee worden genomen. Dit meenemen kan je doen door ze input te geven, maar ook door ze actief te laten participeren. Commitment kan je niet afdwingen, dat moet je verdienen, als consultant en als management.