Waarom systemisch werken bij organisatievraagstukken?

Waarom is systemisch werken van toegevoegde waarde voor organisaties? Vooral het allesomvattende is relevant en kan op verschillende manieren bijdragen aan de gezondheid van organisaties. Systemisch werken biedt een breder perspectief op organisatieproblemen, helpt bij het opheffen van silo-denken, draagt bij aan een gezonde organisatiecultuur en kan bijdragen aan de duurzaamheid van de organisatie. Organisaties die systemisch werken toepassen kunnen gerichter en efficiënter problemen aanpakken en zo hun prestaties verbeteren. In dit blog ga ik hier dieper op in.

Systemisch werken is een benadering die zich richt op het inzichtelijk maken van de interactie tussen verschillende delen van een organisatie. In plaats van problemen individueel te benaderen, wordt er gekeken naar de relaties en structuren die bijdragen aan het ontstaan van deze problemen. Door deze aanpak wordt er een breder inzicht verkregen in de organisatie, waardoor er gerichter en effectievere oplossingen kunnen worden gevonden.

Een van de grootste voordelen van systemisch werken is dat het helpt bij het opheffen van silo-denken. In veel organisaties werken verschillende afdelingen vaak op een geïsoleerde manier, waardoor er weinig samenwerking plaatsvindt en er geen efficiënte oplossingen worden gevonden. Door systemisch te werken wordt er gekeken naar de interne en externe relaties van de organisatie, waardoor er een breder perspectief ontstaat en er beter wordt samengewerkt.

Daarnaast kan systemisch werken ook bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde organisatiecultuur. Door de focus te leggen op de interactie tussen verschillende delen van de organisatie, wordt er aandacht besteed aan de communicatie en samenwerking binnen de organisatie. Dit kan leiden tot een verbetering van de werksfeer en een grotere betrokkenheid van medewerkers.

Tot slot kan systemisch werken ook bijdragen aan de duurzaamheid van de organisatie. Door de focus te leggen op de interactie tussen verschillende delen van de organisatie, wordt er gekeken naar de manier waarop de organisatie functioneert in haar omgeving. Hierdoor kan er beter wordt ingespeeld op veranderingen in de omgeving, waardoor de organisatie beter bestand is tegen toekomstige uitdagingen.