Impuls op potentieel

Leiderschap, versterken van potentieel

Management vervult een voorname rol in het realiseren van een proactieve en effectieve werkomgeving. In al onze trajecten richten we ons op het bewust maken van management in hun aandeel in het grotere geheel. Hoe maximaliseren zij het potentieel van hun organisatie en medewerkers. Soms vraagt dat om een extra impuls op het leiderschap en hun eigen potentieel. We richten ons op eenieders, talenten, overtuigingen en patronen. Wat is jouw neiging als manager en hoe kan je het potentieel daarvan verhogen. We integreren altijd de specifieke context van de organisatie in onze programma’s. Klanten kenmerken onze manier van werken als positief, verrassend en opgewekt. Deze luchtigheid helpt mensen te reflecteren op de impact van hun gedrag op anderen en biedt de veilige omgeving om te experimenteren met nieuw gedrag.

Leiderschap vervult een voorname rol in het leven van de purpose en/of het doorbreken van patronen. In tachtig procent van de gevallen is het in een vervolgstap noodzakelijk een impuls te geven op het potentieel van leiderschap. De resultaten uit één van beide trajecten integreren we naadloos in de te ontwikkelen leiderschapsjourney.

Daarbij maken we een programma waarin leiderschap gericht wordt ontwikkeld op een aantal geformuleerde doelstellingen. Steeds met de gedachte hoe dit bijdraagt aan de purpose en/of het doorbreken van patronen.
De eerste stap die we maken is het met een aantal mensen uit de organisatie opzetten van een high-level design van het leiderschapsprogramma. Op hoofdlijnen bepalen we uit wat de doelstellingen en resultaten zijn en welke onderwerpen relevant zijn. Daarnaast maken we een eerste opzet van de dagen zodat duidelijk wordt wat we gaan vragen en doen. Elk traject kent weer verschillende keuzen en toepassingen. Een voorbeeld van een ontwikkeltraject hebben we hieronder weergegeven.
De tweede stap bestaat uit het tot in detail uitwerken van elk onderdeel. Zo vertalen we het high-level design naar een gedetailleerd ontwerp van activiteiten en werkvormen. Elk programma kent drie verschillende componenten: purpose, patronen en potentieel. Waarbij we steeds kijken wat de logische mix moet zijn om het grotere geheel en het individuele leiderschap sterker te maken.

De derde stap bestaat uit het uitvoeren van het programma. Waar nodig sturen we bij in de mix van purpose, patronen en potentieel. Soms blijkt dat het nodig is om een onderdeel nog extra te benadrukken en zo de geformuleerde doelstellingen te realiseren.

Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change.

“Brene Brown”

Voorbeeld ontwikkeltraject
Een technologie organisatie had een overname gedaan en beide organisaties moesten vanwege de sterk concurrerende omgeving snel integreren. Enerzijds omdat de ontwikkelingen zo snel gingen en anderzijds omdat meer overnames in de toekomst werden voorzien. In een eerder stadium hadden we het managementteam van de IT-organisatie begeleid in het formuleren van hun beelden bij de toekomst en hun eigen aandeel in de realisatie ervan. Een snelkookpan van verschillende bijeenkomsten met zowel inhoudelijke als persoonlijke onderdelen. Vanuit het management ontstond de behoefte om eenzelfde journey te ontwikkelen voor de teams waar elke manager verantwoordelijk voor was.

We hebben vervolgens voor deze vijf teams drie daagse programma’s ontworpen. Deze programma’s waren gericht op het versneld vormen van teams die tevens op elkaar zijn afgestemd. Wat is ons doel in samenhang met het hogere doel? Hoe doen we het met elkaar? En wie ben jij en wie ben ik? Elk programma behandelende een aantal standaard werkvormen. Hiermee werd ook een common way of working gerealiseerd over de teams heen. Het standaard programma werd aangevuld met onderdelen die specifiek voor dit team relevant waren. Zo zat het ene team gecentreerd bij elkaar op locatie en een ander team werkte vanuit verschillende locaties. Het programma gaf gericht een impuls op elk team afzonderlijk en op het verhogen van het potentieel van het geheel. Voor de organisatie en ook onszelf een energieke tijd waarbij we teams op verschillende lagen een positieve impuls gaven.

MEER LEZEN OVER TRANSFORMATIEF LEIDERSCHAP

De maan als baken

De maan als baken

Morgenochtend is het volle maan. De vorige keer was ergens begin december en toen zat ik bij een twee daagse workshop potentieel van Jan Jacob Stam. Ergens aan het einde van de dag was het mijn beurt. Mijn vraag, het ging vooral over klaar met dingen zijn en...

Afscheid nemen is een beetje dood gaan

Afscheid nemen is een beetje dood gaan

De podcast van deze week gaat deels over een groot verlies. Het zet mij aan het denken en ik mijmer wat weg. Het brengt mij langs een gedicht wat gaat over afscheid nemen, met woorden die mij raken. Zoals een beetje van jezelf achterlaten, altijd en overal. En het...