Systemisch consultancy (zes daagse)

Training Systemisch consultancy

(zes daagse)

Heb je wel eens het idee dat je bezig bent met een organisatie-probleem en dat de trigger daarvan op een heel ander gebied zit? Aan je water voel je dat het anders zit. Hoe kan je dan dieper kijken? Hoe maak je dat bespreekbaar? En hoe intervenieer je, door vooral niet teveel te doen?

Als consultant wil je graag helpen met het oplossen van een vraagstuk. In dat helpen zit hem soms ook de crux. Zeker als je je bedenkt dat een probleem ook een oplossing ergens anders voor kan zijn. Het probleem is een soort van kramp waar een organisatie in is geschoten? Een kramp als gevolg van een wezenlijk moment of shift in de context van de organisatie.

Als je dat eenmaal door hebt dan worden je interventies van een andere orde. Niet alleen een pleister op de wond maar ook het wegnemen van de oorzaak.

’Met een rugzak vol ervaring en wijsheid neemt Mark je moeiteloos mee door de theorie en casussen. Soms zelf zoekend en kwetsbaar en dan weer stevig en duidelijk.” – Yves Ancher, Partner, De Droomfabriek

Wil je je impact als consultant vergroten door dieper te kunnen interveniëren dan is de zesdaagse opleiding systemisch consultancy een goede start.

  • Je leert de basis van systemisch werken.
  • Fenomenologisch te kijken en dat te verpakken in de rode draad van de verhalen die je hoort
  • Een set van gestructureerde interventies die je zelf kan toepassen
  • Jezelf beter te begrijpen als consultant en waarom je de dingen die je doet

 

Voor wie

Het programma is voor consultants, adviseurs en coaches die zich richten op organisaties en die meer willen leren werken met de onderstroom. Dat doen we door systemisch te werken en fenomenologisch te leren kijken. Wat is hier nog meer aan de hand, en daar vervolgens op te interveniëren. Waarbij het bij het interveniëren gaat om het realiseren van een mix van zachte en harde interventies.

 

Opzet van het programma

Het programma bestaat uit drie blokken van twee dagen. Elke blok heeft zijn eigen thema en we werken met de vraagstukken die er spelen bij de deelnemers. We maken gebruik van een divers palet aan werkvormen. Deze werkvormen zijn allemaal gebundeld in een werkboek en die krijg je in blok 1 zodat je die ook in je dagelijkse werk kan gebruiken.

Blok 1: kennismaken, wie ben ik in mijn werk

We hebben het over kennismaken, met de materie, wat we gaan doen en met elkaar. We beginnen met een introductie van het systemisch werk. Hoe kan je met deze bril kijken naar organisaties. We leggen de basis voor de rest van de dagen door veel met elkaar te werken. We raken naast het systemische werk ook wie jij bent in je werk. Door eenieder bewust te maken van de vraag waarom doe je wat je doet?

Blok 2: de diepte in

We behandelen verschillende werkvormen die je kan inzetten in de verschillende fasen van een consultancy opdracht. Grofweg verloopt dat via de stappen van contractering, analyse, interventie, (bij)sturing en afronding. Per stap kijken we aan de hand van casussen en werkvormen naar wat er systemisch mogelijk is om te doen.

In het merendeel van de gevallen begint een consultancy opdracht met een analyse. Daarvoor maken wij gebruik van een tweetal vragenlijsten. De eerste vragenlijst kijkt naar de gezondheid van de organisatie en de effectiviteit van het team. Hiermee krijgen we zicht op de hardere kant van de opdracht. Daarnaast maken we gebruik van de vragenlijst van TeamConnect voor een systemische analyse van de dominante dynamiek in de onderstroom. Hiermee krijgen we ook goed zich op de zachtere kant van de opdracht.

Voorafgaand aan dit blok vult iedereen de vragenlijst voor de hardere kant in. Daarnaast vul je een speciale vragenlijst in van TeamConnect die gaat over jouw persoonlijke potentieel. Hiermee krijg je zicht op waar je staat en welke beweging ten goede er is. Daarnaast krijg je ook een indruk van de manier van werken van TeamConnect.

De resultaten zijn input voor de casus waar je aan werkt. Gedurende beide dagen experimenteer je met je eigen casus en kom je tot een plan voor interventies. Wat zou er kunnen werken? Wat zijn de patronen waar ik mee kan werken? En wat zijn interventies in de hardere kant waar je het accent op zou moeten leggen? Het gaat uiteindelijk niet om de juistheid van het plan, maar om te leren hoe je een dergelijk plan kan maken en welke interventies je kan plegen.

Iedereen maakt na afloop van dit blok een opzet van een programma voor een twee-daagse werk conferentie met een team. Dit programma is input voor blok 3 – zelf doen.

Blok 3: zelf doen

Dit is het laatste blok van de drie. Nu gaat het over zelf doen en toepassen. Iedereen heeft een (favoriete) interventie van zichzelf systemisch gemaakt. Zo zal je merken dat je met systemisch toevoegingen een andere snaar gaat raken in je opdrachten. Toevoegingen door mensen op een andere manier bewust te maken, of door het stellen van een aantal systemisch vragen.

Verder staat dit blok ook in het kader van afronden. Integreren van het geleerde en afscheid nemen van de gehechtheid van de groep. Elke groep heeft zo zijn eigen dynamiek en opvallend is de positieve uitwisseling die steeds ontstaat.

‘Als je eens echt met die brede ‘systemische’ blik wil kijken en bereid bent om daarmee spelenderwijs je eigen plek te zoeken als adviseur of begeleider, dan is deze opleiding een echte aanrader!’ – Benny Corvers, Managing Partner, Prepared Mind

 

Vragen

Heb je vragen dan beantwoord ik die graag. Stuur mij dan een mail op mark@nzym.nl

Wil je meer lezen over de achtergrond en opzet van de opleiding dan verwijs ik je naar de brochure. Die kan je hier downloaden.

https://ap.lc/uiZtk

 

Praktisch

De training systemisch consultancy wordt in 2024 gegeven in het najaar.

De data zijn:

  • Blok 1: donderdag 12 en 13 september
  • Blok 2: donderdag 10 en 11 oktober
  • Blok 3: donderdag 14 en 15 november

De kosten voor de training bedragen 2.000 euro, exclusief BTW.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar mark@nzym.nl.

Copyright © 2022 – Nzym – Alle rechten voorbehouden