Standing on the shoulders of the basics

De basis is om op terug te vallen en om mee te ontwikkelen. Wat is dan bij ons de basis. Eerder schreef ik al het belang van familie en dat familie altijd eerst komt- family first. Nu schrijf ik over de zaken die innerlijk en uiterlijk belangrijk zijn om te hebben. En dat omvat eigenlijk best veel. De basis gaat ook plat over wat je operationeel in structuur en processen hebt. Bij ons is dat laatste wel een beetje een georganiseerde chaos. En dat is ook heel okay. Net genoeg structuur om steeds de hoge kwaliteit te garanderen om mensen te kunnen verrassen met briljante inzichten en creativiteit. En ze zo een stap dichter bij de transformatie te brengen. Net genoeg chaos om steeds weer opnieuw met frisse ogen te kunnen kijken en vernieuwende blikken te kunnen werpen op het vraagstuk. Flexibiliteit houden in het proces en ruimte om te kunnen blijven bewegen. 

 

Onze houvast

In essentie gaat de basis om houvast organiseren. Voor jezelf, voor elkaar en voor anderen – de familie als geheel. Wij hebben die houvast vertaald naar de woorden rust, reinheid en regelmaat. En hebben daar het woord regelen aan toegevoegd. De R’en kennen hun oorsprong in het draaien van een nieuw gezin bij het krijgen van een kind. Met name bij de eerste is dat een transformatie. Je bent ineens met zijn drieën, alsof het altijd zo is geweest en je moet van alles. De R’en geven in dat geval houvast. Wat is onze houvast in transformaties en ook zeker in deze turbulente tijd van versnelling en verandering. Allereerst is de basis om te ontwikkelen en in beweging te zijn. En ook waar je even op terug kan vallen als het even nodig is. Het is een aantal punten waar het voor ons bij de basis echt om draait.

 

1. Eigen welzijn

Allereerst ons eigen persoonlijke welzijn, met de overtuiging van overvloed en plezier. Er is echt nog genoeg, en zoveel om dankbaar voor te zijn. Innerlijk is het je eigen staat van zijn, menselijk in de zin van je eigen welzijn. In contact met je eigen potentieel en persoonlijke purpose. Wat kom je hier brengen in het leven en daar continu bij stil staan en op reflecteren.

 

2. Designing for Transformation

Vervolgens hebben we onze houvast in een design thinking gericht aanpak, verrijkt met een systemische manier van kijken. Waarbij we ook merken dat het ene niet een aanvulling is op het andere maar het twee delen zijn die los van elkaar staan. En de overlap hebben in hun manier van kijken naar het geheel en het benaderen van problemen – namelijk vrijelijk onderzoekend en experimenterend om te kijken wat mogelijk kan werken.

In onderstaande figuur zie je onze aanpak kort toegelicht. De kenners zien hierin de fasering van de methode van design thinking. Voor ons zit het verschil in de lijn in het midden – zo zijn er boven de lijn dingen in de vorm van strategie, structuur en processen en zijn er onder de lijn dingen – cultuur, houding en gedrag en patronen. In de eerste twee stappen doen we veelal eerste systemische interventies op de onderlaag. Door de onderwerpen die we aanraken. En daarmee realiseren we de basis voor de meer boven de lijn dingen in de tweede fase – het ontwikkelen en interveniëren. Later publiceren we er eens meer over.

 

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

 

Wat beïnvloedt nu wat en wat was er bij ons nou eerst, design thinking of systemisch kijken. We merken dat het in beweging is. Zowel design thinking als systemisch werken gaan uit van een holistische manier van kijken, kijken naar het geheel en de onderlinge samenhang van de delen. Het geheel en de delen zijn bepalend voor het potentieel van het systeem. En daar kan je op interveniëren door het geven van impulsen. Steeds met de intentie om het generatieve van het systeem weer op gang te brengen. Daarom zien we ze ook los van elkaar staan. De bovenstaande lijn van links naar rechts heeft wel iets lineairs maar het is veel meer een iteratief proces van naar voren en weer terug, sprong voorwaarts en nog een stap naar voor. Dynamisch en rewarding! Met rust, reinheid, regelmaat en dingen regelen.

 

3. Techniek die communiceert

En tot slot gaat de basis ook over het op orde hebben van je uitstraling en techniek. Het regelen dat het gewoon werkt. We genieten ervan als iets er esthetisch mooi uitziet – de website, een PowerPoint voor een klant, een filmpje om tussendoor te inspireren. En dan natuurlijk de techniek. Die moet het gewoon goed doen. Geïntegreerd en betrouwbaar, meerdere kanalen, en ook een beetje techy. Techniek maakt een onderdeel uit van hoe we in de communicatie het verschil maken.

 

Steeds verder ontwikkelen

Tezamen is het een eco-systeem dat in beweging is en wat zich ontwikkelt. Steeds een stapje verder en soms met sprongen vooruit. Zeker bij het laatste halen we alles uit elkaar en bouwen we alles weer opnieuw, vanuit het bestaande dat we al hadden.