Gezocht, soul in the game!

Soul in the game is een concept dat vaak voorkomt in het management en de boardroom dynamics van organisaties. Het wordt in dezelfde adem genoemd als skin in the game. Beide termen verwijzen naar de mate waarin iemand betrokken is bij de organisatie en haar doelstellingen.

Wat is soul in the game en wat is skin in the game

Soul in the game gaat meer over iemands persoonlijke betrokkenheid bij de organisatie en haar doelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat iemand een sterke passie heeft voor de missie en visie van de organisatie, of zich sterk identificeert met haar waarden en cultuur. Skin in the game daarentegen betekent dat iemand financieel belang heeft bij de organisatie, bijvoorbeeld doordat ze aandelen bezitten of een belangrijk deel van hun inkomen ontvangen in de vorm van bonussen of aandelenopties. Dit betekent dat zij risico lopen als de organisatie niet goed presteert, maar ook dat zij financieel kunnen profiteren als de organisatie succesvol is.

Beide concepten belangrijk

Beide concepten zijn belangrijk en het is niet per se een kwestie van kiezen tussen de twee. Als mensen skin in the game hebben, hebben ze een financieel belang bij de organisatie, wat betekent dat ze meer geneigd zijn om de organisatie te steunen en haar doelen te ondersteunen. Als mensen soul in the game hebben, zijn ze waarschijnlijk meer gemotiveerd om de organisatie te helpen slagen vanwege hun persoonlijke betrokkenheid bij haar missie en waarden. In feite is het belangrijk dat ze elkaar versterken of nog beter gezegd dat er een goede balans bestaat tussen beiden. Het hebben van een sterke persoonlijke betrokkenheid kan iemand helpen om gemotiveerd te blijven en zich in te zetten voor de organisatie, zelfs als het financieel minder aantrekkelijk lijkt. Aan de andere kant kan het hebben van een financieel belang ervoor zorgen dat mensen meer verantwoordelijkheid voelen voor hun beslissingen en acties.

Waar is soul in the game gebleven?

Ik heb wel eens de indruk dat organisaties meer skin hebben in the game dan in de soul in the game. Die trend zag ik voor Corona al en ik heb het idee dat deze tijd het alleen maar heeft versterkt. Waar is de beleving, de persoonlijke betrokkenheid en de geleefde positieve werkelijkheid. Natuurlijk is het belangrijk om te zorgen dat mensen via een financieel belang meer verantwoordelijkheid voelen voor hun beslissingen en acties. Tegelijkertijd geloof ik echt niet dat mensen in de ochtend uit hun bed komen en bedenken dat ze de beurskoers van hun organisatie met een kwartje gaan verhogen. Daarin speelt het hebben van skin in the soul een voorname rol. Temeer omdat het ene het andere stimuleert. Skin in the game met helderheid over doelen en beloningen en skin in the soul in de zin van het met bevlogenheid realiseren van de geformuleerde doelen.

Hoe kan je soul in the game stimuleren

Soul in the game kan worden gestimuleerd bij management en medewerkers door de organisatiecultuur en -waarden te benadrukken en te communiceren, en door ervoor te zorgen dat medewerkers en management betrokken worden bij het formuleren en nastreven van de missie en visie van de organisatie. Hier zijn enkele suggesties voor hoe je skin in the soul kunt stimuleren:

1. Zorg voor duidelijke en inspirerende missie en visie: Zorg ervoor dat de missie en visie van de organisatie duidelijk gedefinieerd en gecommuniceerd worden. Het is belangrijk dat deze inspirerend en motiverend zijn, zodat medewerkers zich betrokken voelen bij de doelen van de organisatie.

2. Communiceer waarden en normen: Zorg ervoor dat de waarden en normen van de organisatie worden gecommuniceerd en in de praktijk worden gebracht. Medewerkers en management moeten weten welke gedragingen gewenst zijn en welke niet, en hierop aanspreekbaar zijn.

3. Zorg voor empowerment: Geef medewerkers en management de autonomie en middelen om hun werk goed te kunnen doen. Zorg voor duidelijke doelen en beoordeel medewerkers op basis van hun bijdrage aan het behalen van deze doelen. Dit zal bijdragen aan het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

4. Creëer een positieve werkcultuur: Zorg voor een positieve werkcultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Erken en beloon goede prestaties, bied ondersteuning en moedig medewerkers aan om zichzelf te ontwikkelen.

5. Leiderschap en voorbeeldgedrag: Het management moet het voorbeeld geven en zich actief inzetten voor de missie, visie en waarden van de organisatie. Zij moeten hun betrokkenheid tonen en het belang van de organisatiecultuur en -waarden benadrukken.