Purpose gedreven versnellingen

 

Eenvoudig: purpose beweegt mensen en dat verandert organisaties

Vaak hebben organisaties alle onderdelen benoemd en tot in detail uitgewerkt. En toch komt de flow er niet in. Daardoor gaat energie verloren, komen plannen niet tot executie en ontstaan verborgen agenda’s. Wij zoomen dan uit naar de grotere lijnen. We maken de essentie van de organisatie tastbaar en voelbaar. We beginnen met waar het allemaal mee begonnen is. De zoektocht naar wat al lang aanwezig is maar in de vergetelheid is geraakt. Samen gaan we op zoek naar de authentieke zelf van jullie organisatie. En crisp te maken wat jullie voor de buitenwereld betekenen. Om daar dan vervolgens de meest essentiële elementen weer aan te verbinden.

Hoe wij dat doen

Samen met een team van medewerkers gaan we op stap. Met openheid, intuïtie en nuchterheid pakken we de essentie van de organisatie vast. Afhankelijk van de situatie stellen we in overleg een team samen. Soms is in de keuze de hiërarchie leidend en in andere gevallen gaat het weer meer om persoonlijke kwaliteiten. Telkens maken we de afwegingen wat leidend is in de verandering en waar deze situatie om vraagt. Tezamen met het team gaan we opzoek naar de snijlijnen van verleden, heden en toekomst. Door interviews te houden, archieven door te spitten, inspiratie van buitenaf toe te voegen en het team zo zelf op een hoger energieniveau te krijgen. Zo werken we toe naar dat eerste Eurekamoment – YES, dit is wie we zijn als organisatie. Vervolgens maken we dat op verschillende manieren concreet en beeldend, bouwen het steeds verder uit en zorgen we dat het massa krijgt.

‘At the end of the day, you want to be profitable but that’s not the meaning of life’

– Daniel Lamar, Cirque du soleil

Zijn, Zien en Zeggen

Nadat de waarom van de organisatie tastbaar is gemaakt is het zaak deze door te vertalen naar hoe jullie dat met elkaar willen bereiken. Voor ons gaat het dan over Zijn, Zien en Zeggen.

Zijn

Zijn gaat over medewerkers die zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen. Het Zijn van de organisatie werken we uit in eerlijke verhalen en pakkende beelden. Daarnaast bewerkstelligen we de één op één verbinding met de HR-strategie. Als onderdeel van Zijn werken we aan het voorbeeldgedrag van hoger management. Wat is eenieders verhaal als leider en wat kunnen anderen daar mee. Alles wat we doen is gericht op het concreet maken van de purpose en autonomie en welzijn van de organisatie.

Zien

Zien gaat over wat medewerkers dagdagelijks terugzien van de purpose en het onderling afstemmen van houding en gedrag. Zien is gericht op de HR-agenda en de Strategische agenda. De vertaling van ‘waarom willen we dat bereiken’ naar ‘hoe bereiken we dat’. We ontwikkelen co-creatief purpose-concepten voor de organisatie die het benodigde veranderpotentieel toevoegt aan beide agenda’s.
w

Zeggen

Zeggen gaat over de de communicatie naar buiten en het statement dat je wilt maken. Creatieve purpose-concepten ten behoeve van de communicatie met de stakeholders van de organisatie. Wat wil je zeggen en hoe zeg je dat geïntegreerd en congruent in de buitenwereld via de verschillende media kanalen.

MEER LEZEN OVER PURPOSE

Nu alles beweegt

Nu alles beweegt

Als alles beweegt – dat begint met doen door niet te doen. Dat geeft de tijd om de dynamiek van de beweging te doorgronden en vervolgens besluiten te nemen. Bij het doorgronden van de beweging is het belangrijk uit te zoomen naar het grotere geheel. Bij het besluiten is het andersom – besluit over de delen waar je een besluit over kan nemen en zoek de andere delen verder uit.

Standing on the shoulders of the basics

Standing on the shoulders of the basics

De basis is om op terug te vallen en om mee te ontwikkelen. Wat is dan bij ons de basis. Eerder schreef ik al het belang van familie en dat familie altijd eerst komt- family first. Nu schrijf ik over de zaken die innerlijk en uiterlijk belangrijk zijn om te hebben. En...

De positieve purpose verandermachine

De positieve purpose verandermachine

De positieve purpose verandermachine Purpose Het lijkt wel de titel van een spannend kinderboek. Verandering is ook spannend voor veel organisaties, teams en individuen. Een spannende dynamiek van richting geven, bewegen, ik en wij en vaak ook wij versus zij....