Over ons

Over Nzym

 

Wij realiseren in organisaties zulke betekenisvolle sprongen voorwaarts (quantum leaps) dat er geen weg meer terug is.

Nzym is afgeleid van Enzym, een natuurlijke katalysator in veranderingen. Een enzym verbindt, maakt veranderingen mogelijk en versnelt deze. Nadat de verandering in gang is gezet laat een enzym weer los en valt terug naar zijn oorspronkelijke vorm. 

Nzym kent zijn oorsprong in de overtuiging dat om strategische veranderingen te doen slagen het essentieel is je te richten op het geheel en de delen van ratio en emotie. 

  • Wat denk je ervan? 
  • En hoe voelt het dan? 

Door stil te staan bij beide vragen krijgt een strategische verandering energie. Om deze energie daarna met elkaar ter verbinden en in te bedden in structuren als visie, plannen, organisatieontwerp, leiderschapsontwikkeling, enz. Het unieke is dat we de taal van ratio en emotie beiden spreken en juist daar het accent leggen waar het in de organisatie aan ontbreekt.

 

Waar we vandaan komen

Bijna tien jaar geleden ontstond Nzym vanuit de gedachte dat er meer nodig was voor het slagen van strategische veranderingen. Trigger daarvan was het wisselende succes van dergelijke trajecten. Het frustrerende was dat een puur bedrijfskundige aanpak steeds net ontoereikend bleek te zijn. Helder was dat er meer was tussen hemel en aarde, meer tussen strategie en uitvoering. In dat gebied zijn we ons vervolgens gaan verdiepen. 

Vanuit de praktijk hebben we onze aanpak verfijnd tot wat het nu is. Met een aanpak waarbij we onze bedrijfskundige aanpak zijn gaan combineren met de in de jaren opgedane systemische vaardigheden. Weg van het standaard recept, weg van het geijkte en het geplande. En steeds meer toe naar maatwerk en logische samenhangende interventies. De opmaat voor het in toenemende mate begeleiden van transformaties. Wat is er nu nodig? Het vormgeven van een nieuwe identiteit, los komen van het oude en/of het verankeren van de nieuwe werkelijkheid in nieuwe structuren. 

Aangenaam

Ik ben Mark Reijnders. Ik geloof erin dat mensen altijd het verschil maken. Verder ben ik een rasechte optimist. Dat betekent dat er voor mij altijd een oplossing is, ook als deze er (ogenschijnlijk) niet is. Ik ben een veranderaar, een bouwer, en het liefst zet ik mijn tanden in taaie vraagstukken. Er zit ook een idealist in mij, mijn zondagskind. Deze inspireert, speelt, zoekt de ruimte en richt zich op het realiseren van een betere wereld. Temeer omdat dit laatste zo hard nodig is. Meer weten?

Bekijk mijn Linkedinprofiel