Workshop organisatieopstellingen

Workshop organisatie-
opstellingen

Inleiding

Voornaamste doel is leren. Leren van elkaars casussen en aan de theorie die ten grondslag ligt aan organisatieopstellingen, namelijk systemisch werken met bijbehorende principes. Dit doen we door de dag te beginnen met een korte inleiding in de theorie en de onderliggende principes. De casussen helpen om de principes ook concreet en tastbaar te maken. Na elke opstelling staan we stil bij wat we hebben gezien en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Elke workshop zijn er deelnemers die hun casus inbrengen. Daarnaast zijn er representanten die in de opstelling staan. Deelnemers die een casus inbrengen staan op hun beurt ook in de opstellingen van anderen.

Programma

De dag start met een korte inleiding en inventarisatie van de mensen die een casus hebben. Casussen gaan over een organisatorische context en gaan over problemen die de inbrenger van de casus ervaart. Iets loopt niet lekker zoals het moet lopen en dat blijft het maar doen. Een opstelling kan daarnaast ook worden gebruikt om meer toekomst gericht te kijken, en zo wat als scenario’s te beproeven. Na elke case is er tijd voor het beantwoorden van vragen, verdieping en aanvullingen. De dag is er vooral op gericht kennis te nemen van de manier van werken met opstellingen en hoe dit van nut kan zijn.

 

Praktische informatie

Gezien de huidige RIVM-richtlijnen, organiseren wij de opstellingen tijdelijk online. Inmiddels hebben er al vele online opstellingen plaatsgevonden. Het is anders dan met elkaar in een zaal, maar het werkt verbazingwekkend goed. We gebruiken hiervoor twee tools, een waarin de representanten elkaar kunnen zien (Zoom) en in het andere programma kunnen zij hun onderlinge positie en kijkrichting aangeven (Live).

Mocht je een voorkeur hebben om toch fysiek te werken dan is het ook mogelijk om een één op één opstellingen in de natuur te organiseren.

Via deze link kun je je aanmelden voor een opstelavond. Voor vragen of meer informatie, neem gerust contact op.

‘Transformed people, transform people’

– Richard Rohr