Organisatie geweten in systemisch werk

Het kompas van dynamiek en balans

 

In het uitgestrekte landschap van systemisch werken is het organisatiegeweten een onmisbaar kompas. Dit concept, geïntroduceerd door Bert Hellinger als het “systemisch geweten,” belicht de onzichtbare krachten en verbindingen binnen een organisatiecontext. In dit artikel verkennen we het organisatiegeweten, zijn principes en hoe het als vertrekpunt en eindpunt fungeert in systemisch werk.

 

De essentie van organisatie geweten

Het organisatiegeweten is waar dynamieken plaatsvinden die sterker zijn dan de delen van een organisatie. Het erkent de invloed van onzichtbare krachten op relaties en gedrag binnen een systeem. Hellinger benadrukte de ordening van functies, de erkenning van hiërarchie en het evenwicht tussen geven en nemen als essentiële principes binnen dit geweten.

 

Toepassing van systemisch werk op organisatie geweten

Het visualiseren van relaties en het verkennen van verstoringen zijn sleutelelementen in het werken met het organisatiegeweten. Elke organisatie kan alleen datgene doen wat volledig bij haar past, en het organisatiegeweten is het kompas dat helpt de elementen en onderlinge verhoudingen te begrijpen. Het doel is om verborgen dynamieken bewust te maken en waar nodig te herstellen, waardoor harmonie en balans in het systeem behouden blijven of terugkeren.

 

Complexiteit versus eenvoud

Het belang van eenvoud in het benaderen van het organisatiegeweten wordt benadrukt. Ondanks zorgvuldigheid en goede bedoelingen heeft elke organisatie haar eigen uitdagingen en gedoe. Het er recht op hebben en erkennen van gedoe is een integraal onderdeel van het werken met het organisatiegeweten. Het is een proces van kijken naar het geheel, visualiseren van elementen en onderlinge verhoudingen, en bewust maken van verborgen dynamieken.

 

Terugblikken en vooruitkijken

Het organisatiegeweten nodigt uit tot reflectie, niet alleen op het heden maar ook op de oorsprong en de evolutie van een organisatie. Het is een continu proces van begrijpen, herstellen en vooruitkijken. Het vereist aandacht voor het grotere perspectief en het betrekken van mensen in dit proces, waaronder MT-leden, medewerkers en adviseurs.

 

Bespiegelingen over organisatie geweten

Het werken met het organisatiegeweten is een reis van ontdekking, waarbij de reflectie op de fundamenten en de evolutie van een organisatie centraal staat. Het brengt complexe dynamieken in kaart en biedt een kompas voor het behouden van evenwicht en gezondheid binnen het systeem.