Oog houden voor het geheel

Oog houden voor het geheel

Oog houden voor het geheel

Beschouw je de organisatie als geheel of als som van onderdelen. Met teveel oog voor detail komt de nadruk te liggen op doen. Elke dag tekenen medewerkers dan vrijblijvend een punt. De grote vraag, wat verbindt ons nou verliezen mensen dan uit het oog. Daarmee breng je organisaties echt niet in beweging.

Sommige mensen denken dat een organisatie maakbaar is. Mensen beschouwen de organisatie dan als een motor die uit onderdelen bestaat waar ze aan sleutelen. De nadruk komt dan te liggen op de wat. Als een soort van doorgeslagen gedisciplineerdheid, niet denken maar doen.

Taakgericht: wat moeten we doen om het op te lossen? Mensen leggen de focus op de oplossing in plaats van het probleem. Er ontstaat een soort van vrijblijvendheid – doe maar gewoon, dan… De grotere vraag ‘wat verbindt ons?’ verliezen mensen dan uit het oog. En uit het oog is uit het hart.

Materialiseren van de droom is dan wat er nodig is. Door een beroep te doen op het collectieve voorstellingsvermogen van de leden van de organisatie. Samen scheppen de mensen een stimulerend en vruchtbaar streefbeeld. En zo wordt de beweegreden van het deel willen zijn van de organisatie omgezet in een een gezamenlijke beweegreden voor verandering.