Nu alles beweegt

De onzekerheid van deze tijd maakt dat mensen zoekende zijn. Waar gaat het naartoe en wat is mijn houvast? Het ervaren van onzekerheid en glibberigheid zijn kenmerken van transformatie. Dat is waar het begint en ik leg het voor mezelf altijd uit alsof ik op glad ijs kom te staan. Het handelingsperspectief is aan het begin ‘doen door niet te doen’. Tegelijkertijd helpt het mij door te blijven beseffen dat de situatie tijdelijk is. Na glad ijs komt perspectief. 

Wat helpt er dan…

Twee dingen

  1. Zoom uit naar het grotere geheel, en bekijk de samenhang met het grotere.
  2. Neem kleinere besluiten die op elkaar voortborduren. 

Een voorbeeld – bij Impact Plek hebben we ook te maken met stijgende energieprijzen. Er ontstaat een discussie over eigenaarschap, en wie neemt welke besluiten. 

Uitzoomend – we zitten op het Zwitsalterrein. De gemeente is eigenaar van het terrein. Er wordt door de gemeente al jaren gesproken over het exploiteren van het terrein. Dat is nu concreet aan het worden in de vorm van verkoop aan een ontwikkelaar. Dat resulteert ook in onzekerheid aan onze kant, wat gaat er met pand gebeuren, mogen we hier straks nog zitten. Het hangt als zwaard van Damocles boven de discussie. Tegelijkertijd is de coöperatie nog jong. Dat resulteert ook in wennen aan elkaar en een andere ordening. 

Het geheel bemoeilijkt de besluitvorming, zeker omdat er ook wat haken en ogen aan zitten. Welk voorstel ligt er nu voor en waar nemen we nu een besluit over? Door uit te zoomen krijgIn de discussie komen de zorgen op tafel maar die dwarrelen in eerste instantie wat van de tafel. Het resultaat is dat het gehele besluit dan maar niet wordt genomen. Dat is ook geen optie. Uiteindelijk hebben we alle zorgen nog eens op een rij gezet en hoe we die kunnen adresseren. Daarmee kon het besluit worden genomen, waarbij we ook over delen besluiten hebben uitgesteld. 

Dat alles beweegt is een staat waar ik mij persoonlijk bij thuis voel. Simpelweg omdat dan tijdelijk alles op losse schroeven lijkt te staan. Het maakt het mogelijk om met overgave en toewijding te sleutelen aan conventies en cultuur. Dat geeft houvast voor de langere termijn. En zeker als je dat met wijsheid in dat moment doet kan je er moving forward nog jaren plezier aan beleven. Door uit te zoomen zie je de grotere beweging en neem je bewuster besluiten. Besluiten voor de delen waar het kan en ook helder wordt wat nog nader onderzoek of overleg nodig heeft.