Het Scheppende en het Ontvangende

Vorige week liep ik door het bos, een stevige en lange wandeling om mijn gedachten even op een rij te zetten. Ik merkte dat ik misschien wel wat in de overdrive zat. Meer aan het geven dan aan het nemen en dat kan dan bij mij doorslaan. Wandelen helpt daar dan bij om even te vertragen en de boel een beetje op een rij te zetten. Niet alleen in wat ik doe maar misschien wel meer in wat ik er allemaal voor terug krijg.

De beweging van het Scheppende en het Ontvangende. Het Scheppende dat gaat over creatie, kracht en succes en het Ontvangende dat gaat over ontvankelijkheid, zachtheid en aanpassing. Het zijn twee hexagrammen van de I Ching, en beiden vormen de basis van de cycli van verandering. In de uitwisseling van geven en nemen. Ik bestudeer al wat langer de I Ching en het is voor mij weer een andere lang dan ik gewend ben in het systemische veld.

Het voegt voor mij iets wezenlijks toe in het verkennen van de stroom van het leven. In onderstaande stuk leg ik je achtereenvolgens uit:

  1. Wat is de I Ching
  2. De dualiteit van het Scheppende en het Ontvangende
  3. Beide aspecten toegepast op bedrijven
  4. Hoe ik het dagelijks probeer toe te passen
1. Wat is de I Ching

De I Ching, ook wel bekend als het Boek der Veranderingen, is een oud Chinees wijsheidsboek dat teruggaat tot meer dan 3000 jaar geleden. Het wordt beschouwd als een van de oudste en meest gerespecteerde geschriften in de Chinese cultuur en heeft een diepgaande invloed gehad op de filosofie, spiritualiteit en praktijken in Oost-Azië.

Het centrale concept van de I Ching is de idee van verandering en de cyclische aard van het universum. Het boek bestaat uit een verzameling van 64 hexagrammen, die elk een combinatie zijn van zes horizontale lijnen, die ofwel gebroken (yin) ofwel ononderbroken (yang) kunnen zijn. Deze hexagrammen representeren verschillende universele archetypen, situaties en overgangen in het leven.

De I Ching wordt vaak gebruikt als een orakel of een middel voor het verkrijgen van inzicht en advies. Traditioneel werd dit gedaan door middel van het gooien van munten of stokjes, waarbij de resulterende configuratie van lijnen leidt tot een specifiek hexagram dat wordt geïnterpreteerd. Elke hexagram heeft een eigen symbolische betekenis en geeft inzicht in de huidige situatie, mogelijke ontwikkelingen en de juiste houding en acties die genomen kunnen worden.

De I Ching gaat dieper dan alleen voorspellingen en biedt ook bredere wijsheid over onderwerpen als ethiek, de natuurlijke orde van het universum, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Het moedigt aan tot introspectie, het stellen van de juiste vragen en het vinden van harmonie en balans in alle aspecten van het leven.

Tegenwoordig wordt de I Ching nog steeds gebruikt als een bron van wijsheid en begeleiding, niet alleen in Oost-Azië, maar ook wereldwijd. Het wordt bestudeerd door filosofen, geleerden en spirituele zoekers, en de principes en inzichten ervan worden toegepast in verschillende gebieden, zoals filosofie, psychologie, management en persoonlijke groei.

Kortom, de I Ching is een oude Chinese wijsheidstekst die draait om het begrip van verandering en het zoeken naar harmonie en wijsheid in het leven. Het biedt symbolische inzichten en begeleiding voor persoonlijke ontwikkeling, besluitvorming en het navigeren door de uitdagingen van het leven.

2. De dualiteit van het Scheppende en het Ontvangende

Hexagram 1, Het Scheppende, en Hexagram 2, Het Ontvangende, vormen de basis van de I Ching omdat ze de twee fundamentele principes vertegenwoordigen die ten grondslag liggen aan het hele systeem van de I Ching.

Samen vormen Het Scheppende en Het Ontvangende een dualiteit, een complementaire balans tussen actie en reactie, leiderschap en ontvankelijkheid. Ze vertegenwoordigen de twee basiskrachten die in alle aspecten van het leven aanwezig zijn en de basis vormen voor de interpretatie en toepassing van de andere hexagrammen in de I Ching. Het Scheppende initieert en creëert verandering, terwijl Het Ontvangende reageert en zich aanpast aan verandering. Samen vertegenwoordigen ze een dynamische balans tussen actie en reactie, leiderschap en ontvankelijkheid, die kan bijdragen aan groei en succes in verschillende aspecten van het leven.

Het Scheppende en Het Ontvangende zijn symbolen van de universele principes van verandering en balans. Ze weerspiegelen de natuurlijke cycli en patronen van het leven en bieden een raamwerk voor het begrijpen van de wereld om ons heen, het nemen van beslissingen en het vinden van harmonie en groei.

Hexagram 1 – Het Scheppende (/Qián):

Hexagram 1, Het Scheppende, staat voor het beginsel van creatie, kracht en succes. Het wordt geassocieerd met de hemel, het mannelijke principe, en staat voor vitaliteit, doorzettingsvermogen en de mogelijkheid om veranderingen te initiëren. Het symboliseert een tijd van nieuwe beginnen, groei, en vooruitgang. Het moedigt aan om actie te ondernemen, obstakels te overwinnen en het potentieel te benutten om succes te bereiken. Hexagram 1 drukt de kracht uit om te scheppen, te innoveren en een positieve impact te hebben op de wereld.

Hexagram 2 – Het Ontvangende (/Kūn):

Hexagram 2, Het Ontvangende, staat voor het beginsel van ontvankelijkheid, zachtheid en aanpassing. Het wordt geassocieerd met de aarde, het vrouwelijke principe, en vertegenwoordigt stabiliteit, geduld en het vermogen om te ontvangen en te reageren. Het symboliseert een tijd van luisteren, observeren en begrip tonen. Het moedigt aan om open te staan voor nieuwe ideeën, feedback te ontvangen en flexibel te zijn bij het omgaan met veranderingen. Hexagram 2 drukt de kracht uit om te absorberen, te begrijpen en harmonie te bereiken door ontvankelijk te zijn voor de wereld om ons heen.

3. Beide aspecten toegepast voor bedrijven

Beide aspecten van scheppen en ontvangen bieden waardevolle inzichten voor bedrijven en teams. Het vormt de basis en misschien beter gezegd het begin van het boek van verandering en geeft de dualiteit van scheppen en ontvangen, geven en nemen. In deze wereld ligt de nadruk zo op het Scheppende, dat het Ontvangende eigenlijk ondergesneeuwd raakt.

Het Scheppende biedt inzicht in de kracht van creativiteit en innovatie in bedrijven. Door creativiteit te stimuleren, inspirerend leiderschap te omarmen en een innovatiegerichte mindset aan te nemen, kunnen bedrijven hun creatieve potentieel volledig benutten en succesvol groeien in een competitieve zakelijke omgeving. Laten we Hexagram 1 biedt waardevolle inzichten om creativiteit en groei te omarmen, en zo een toekomst vol mogelijkheden en succes te creëren.

Ontvankelijkheid is een cruciale factor voor succes in de moderne zakelijke wereld. Bedrijven die openstaan voor verandering, klantgericht zijn en samenwerking stimuleren, hebben een voorsprong in het realiseren van duurzame groei en concurrentievoordeel. Het Hexagram 2, Het Ontvangende, biedt waardevolle inzichten die bedrijven kunnen inspireren om ontvankelijkheid te omarmen en te integreren in hun bedrijfsstrategie en cultuur.

Het Scheppende: Creativiteit en Groei in Bedrijven

In de wereld van bedrijven is creativiteit essentieel geworden voor organisaties die willen innoveren, groeien en zich onderscheiden van de concurrentie. Hexagram 1, ook wel bekend als “Het Scheppende,” uit de I Ching, biedt waardevolle inzichten over hoe bedrijven creativiteit kunnen omarmen en een cultuur van groei kunnen stimuleren. In dit artikel verkennen we de principes van Het Scheppende en bespreken we hoe bedrijven deze kunnen toepassen om hun creatieve potentieel volledig te benutten en succesvol te groeien.

Stimuleer Creativiteit en Innovatie:

Het stimuleren van creativiteit begint met het creëren van een omgeving waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te genereren en innovatieve oplossingen te bedenken. Het gaat hierbij om het cultiveren van een cultuur van experiment en risico, waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te verkennen en risico’s te nemen. Het bieden van ruimte voor creatieve processen, waarin medewerkers de tijd en ruimte hebben om te brainstormen, te reflecteren en buiten de gebaande paden te denken. Daarnaast is het belangrijk om diversiteit te waarderen en diverse perspectieven en achtergronden te erkennen en te omarmen.

Inspirerend Leiderschap:

Leiders spelen een cruciale rol bij het stimuleren van creativiteit binnen een bedrijf. Inspirerend leiderschap omvat het communiceren van een inspirerende visie en het stellen van duidelijke doelen die medewerkers motiveren om hun creatieve capaciteiten aan te wenden. Het gaat ook om het empoweren en het geven van autonomie aan medewerkers, zodat ze de vrijheid en verantwoordelijkheid hebben om hun creatieve ideeën uit te voeren. Daarnaast kunnen leiders een coachende rol op zich nemen, waarbij ze medewerkers begeleiden en ondersteunen bij hun creatieve processen, door constructieve feedback te geven, uitdagende vragen te stellen en persoonlijke groei aan te moedigen.

Adopteer een Innovatiegerichte mindset:

Om Het Scheppende volledig te omarmen, moeten bedrijven een innovatiegerichte mindset ontwikkelen. Dit betekent het aanmoedigen van een cultuur van continu leren en aanpassen, waarin medewerkers worden gestimuleerd om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en voortdurend te evolueren en te innoveren. Het omvat ook het hebben van een klantgerichte benadering, waarbij de creatieve inspanningen van het bedrijf gericht zijn op het begrijpen en vervullen van de behoeften van de klant. Bovendien is het zoeken naar samenwerking en partnerschappen met externe partijen, zoals start-ups, academische instellingen en andere bedrijven, van cruciaal belang om externe kennis en expertise aan te boren en nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Het Ontvangende: Ontvankelijkheid en Groei in Bedrijven

In een tijdperk van voortdurende verandering en disruptie is ontvankelijkheid een cruciale eigenschap geworden voor bedrijven die willen gedijen en groeien. Hexagram 2, ook wel bekend als “Het Ontvangende,” uit de I Ching, biedt ons waardevolle inzichten over hoe bedrijven ontvankelijkheid kunnen omarmen en zo succes kunnen realiseren. In dit artikel, geïnspireerd door de aanpak van McKinsey, zullen we de principes van Het Ontvangende verkennen en bespreken hoe bedrijven deze kunnen toepassen om zich aan te passen aan de snel veranderende zakelijke omgeving en duurzame groei te realiseren.

Cultuur van Ontvankelijkheid:

Een cultuur van ontvankelijkheid is de basis waarop bedrijven kunnen gedijen. Het begint met het creëren van een omgeving waarin open communicatie wordt gestimuleerd en waarin ideeën vrijelijk kunnen stromen. Dit betekent het aanmoedigen van medewerkers om hun stem te laten horen, verschillende perspectieven te waarderen en een sfeer van vertrouwen en respect te bevorderen. Een dergelijke cultuur zorgt ervoor dat de organisatie flexibel is en snel kan reageren op nieuwe ontwikkelingen en kansen.

Agile en Adaptief Leiderschap:

Om ontvankelijkheid te bevorderen, moeten leiders zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden en flexibel zijn in hun denken en handelen. Agile en adaptief leiderschap houdt in dat leiders vertrouwen en autonomie geven aan hun teams, zodat ze kunnen floreren en innovatieve oplossingen kunnen vinden. Deze leiders staan open voor nieuwe ideeën, stimuleren een cultuur van leren en experimenteren, en creëren ruimte voor reflectie om voortdurende groei en ontwikkeling te bevorderen.

Klantgerichtheid en Marktontvankelijkheid:

Bedrijven moeten ontvankelijk zijn voor de behoeften en veranderingen in de markt om relevant te blijven en waarde te leveren aan hun klanten. Dit betekent dat ze diepgaande klantinzichten moeten verzamelen en deze gebruiken om producten en diensten te ontwikkelen die perfect aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de klant. Wendbaarheid is ook essentieel, waarbij organisaties flexibele structuren en processen moeten creëren om snel te kunnen reageren op veranderingen in de markt en nieuwe kansen te benutten.

Samenwerking en Partnerschappen:

Om ontvankelijkheid te versterken, moeten bedrijven samenwerking en partnerschappen omarmen. Dit omvat het aangaan van strategische allianties met complementaire organisaties, het betrekken van klanten bij co-creatieprocessen en het samenwerken met belanghebbenden om duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfspraktijken te bevorderen. Door samen te werken kunnen bedrijven ontvankelijkheid vergroten en synergie creëren die leidt tot groei en innovatie.

4. Hoe ik het dagelijks probeer toe te passen

Ik probeer het toe te passen door de laatste tijd elke dag even stil te staan bij waar ik op dat moment ben, waar bevindt ik mij op de schaal van het Scheppende en het Ontvangende? Waarbij ik van nature eerder geneigd ben om mij te bevinden aan de kant van het Scheppende.

Het toepassen van beide principes helpt mij in mijn creativiteit, het behouden van een open geest en het zoeken cq vinden van een harmonieuze balans tussen geven en nemen in mijn persoonlijke leven. Het helpt mij ook om flexibeler en veerkrachtiger te zijn bij het omgaan met veranderingen en het werk wat ik daarin doe bij organisaties.

Omdat ik van nature wat meer aan de kant van het Scheppende is probeer ik de laatste tijd ook actiever te zijn in het toepassen van het Ontvangende. En als ik dat schrijf dan is het net alsof ik het Ontvangende aan het scheppen ben 🙂 Het helpt mij in ieder geval om meer balans te hebben, om ook mezelf te voeden en weer op te laden. Altijd aan staan is ook heel vermoeiend, niet alleen voor mij maar ook voor mijn omgeving. Door actief stil te staan en te reflecteren op hoe ik open sta voor wat het leven mij brengt en daarin geduld te betrachten, door ontvankelijk te zijn voor anderen door actief naar ze te luisteren en het zoeken naar een goede balans tussen geven en ontvangen.

Het geeft mij in ieder geval meer rust en daarmee ook een scherper scheppend vermogen.