Het openen van een systeem

De toegevoegde waarde van de stemmen van Theory U

Afgelopen week was het voor het eerst, een dag experimenteren met organisatie systemen. Met de intentie om een plek te hebben waarin we vrij(er) met systemisch werk in organisaties kunnen kijken hoe we het nog meer zouden kunnen toepassen. In mijn gedachten heb ik verschillende opstelvormen die ik nog zou willen zien, ervaren en beproeven. Sommige daarvan zijn geïnspireerd op bekende management theorieën. Als ik dan voor mijn boekenkast sta dan vallen de uitprobeersels mij zo toe. Daar hebben we er een aantal van gedaan die dag. Graag deel ik er één met je. 

Wat hebben we gedaan?

Een experiment wat we hebben gedaan is de verschillende stemmen die Otto Scharmer onderkent in zijn theory U, de stem van het oordeel, de stem van het cynisme en de stem van de angst. Een parallel met het systemische werk is snel gemaakt. Iemand had een casus, met in essentie, moet ik deze klus wel aannemen? We hebben de casus opgesteld en vervolgens ging één iemand naar buiten om vervolgens drie keer binnen te komen steeds weer als een volgende stem (achtereenvolgens, oordeel, cynisme en angst). Het was fascinerend om te ervaren hoe de klant organisatie veranderde en daarmee ook de dynamiek van het geheel. Het was als het ware voelbaar hoe het systeem zich openvouwde, het geheel verzachte om zo de ruimte te geven aan de (stem van) de pijn: ‘dit is er ook’. En degene die de casus inbracht kon de aanknopingspunten ervaren. En ook waarom ze zo zorgvuldig (terughoudend) was in de contractering.

Ik neem deze vorm graag mee in mijn rugzak. Vooral in de contracteringsfase. Daarnaast neem ik hem mee als ingang om een gesloten systeem als het ware te ontdooien en zo weer meer zijn eigen weg kan verkennen in de opstelling. En tot slot, graag test ik hem nog een aantal keren op de volgende speeldagen!