Workshop familieopstellingen

Workshop familie-
opstellingen

Inleiding

Voornaamste doel is leren. Leren van elkaars casussen en aan de theorie die ten grondslag ligt aan familieopstellingen, namelijk systemisch werken met bijbehorende principes. De casussen helpen om de principes ook concreet en tastbaar te maken. Na elke opstelling staan we stil bij wat we hebben gezien en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Elke workshop zijn er deelnemers die hun casus inbrengen. Daarnaast zijn er representanten die in de opstelling staan. Deelnemers die een casus inbrengen staan op hun beurt ook in de opstellingen van anderen.

Programma

De dag start met een korte inleiding en inventarisatie van de mensen die een casus hebben. Casussen gaan over een persoonlijke/familie context en gaan over problemen die de inbrenger van de casus ervaart. Iets loopt niet lekker zoals het moet lopen en dat blijft het maar doen. Een opstelling kan daarnaast ook worden gebruikt om keuzes te testen. Na elke case is er tijd voor het beantwoorden van vragen, verdieping en aanvullingen. 

 

Praktische informatie

Voor 2023 zijn de volgende data gepland voor een opstelling:

 

– vrijdag 15 september: van 09:00 tot 16:00

– Vrijdag 10 november: van 09:00 tot 16:00

– Vrijdag 2 februari: van 09:00 tot 16:00

– Vrijdag 5 april: van 09:00 tot 16:00

 

 We maken onderscheid in:

– Mensen die een casus willen inbrengen (kosten 150 euro, inclusief BTW).

– Representanten, mensen die in de opstellingen van anderen willen staan (kosten 25 euro, inclusief BTW).

 

Wil je je aanmelden of wil je meer informatie stuur dan een mail naar mark@nzym.nl.

 

‘Transformed people, transform people’

– Richard Rohr