Workshop familieopstellingen

Workshop familie-
opstellingen

Inleiding

Voornaamste doel is leren. Leren van elkaars casussen en aan de theorie die ten grondslag ligt aan familieopstellingen, namelijk systemisch werken met bijbehorende principes. De casussen helpen om de principes ook concreet en tastbaar te maken. Na elke opstelling staan we stil bij wat we hebben gezien en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Elke workshop zijn er deelnemers die hun casus inbrengen. Daarnaast zijn er representanten die in de opstelling staan. Deelnemers die een casus inbrengen staan op hun beurt ook in de opstellingen van anderen.

Programma

De avond start met een korte inleiding en inventarisatie van de mensen die een casus hebben. Casussen gaan over een persoonlijke/familie context en gaan over problemen die de inbrenger van de casus ervaart. Iets loopt niet lekker zoals het moet lopen en dat blijft het maar doen. Een opstelling kan daarnaast ook worden gebruikt om keuzes te testen. Na elke case is er tijd voor het beantwoorden van vragen, verdieping en aanvullingen. De dag is er vooral op gericht kennis te nemen van de manier van werken met opstellingen en hoe dit van nut kan zijn.

Praktische informatie

Tijdens een avond worden er ongeveer 2 casussen behandeld. Het minimum aantal deelnemers is 8 en maximaal is dit 18. De kosten voor de avond zijn 40 Euro (inclusief BTW). 

‘Transformed people, transform people’

– Richard Rohr

Data

De data voor 2020:

  • dinsdag 14 januari
  • woensdag 12 februari
  • dinsdag 17 maart
  • woensdag 15 april
  • dinsdag 12 mei
  • woensdag 10 juni
  • dinsdag 8 september
  • woensdag 14 oktober
  • dinsdag 10 november
  • woensdag 9 december 

Aanvang is om 18:00 en inloop vanaf 17:30, met de gebruikelijke tosti. We ronden de avond over het algemeen rond 21:30 af.

Locatie

De avond wordt verzorgd bij PLEK in Apeldoorn. Plek bevindt zich op het Zwitsalterrein, Vlijtseweg 128A, Apeldoorn (schuin achter de Bierbrouwerij De Vlijt).

Wil je meer informatie hebben of je aanmelden stuur dan een email naar mark@nzym.nl.