De kracht van Large Scale Interventions: Hoe we samen verandering creëren

Inleiding

In de wereld van organisatorische transformatie zijn large scale interventions een krachtig middel om verandering te stimuleren. Deze aanpak, waarbij grote groepen mensen samen nadenken over de toekomst van hun organisatie, creëert unieke mogelijkheden voor overzicht, inzicht en actie.

Voorbeelden uit de Praktijk

Mijn ervaring bij een gerenommeerde chipmaker, waar we vanwege een fusie de integratie van twee IT-organisaties faciliteerden, illustreert dit goed. Door vier bijeenkomsten met leiders en sleutelfiguren te organiseren, vormden we een nieuwe organisatie met een frisse visie, strategie en waarden. Dit proces werd gevolgd door intensieve workshops met de volgende laag voor verdere structurering en kennismaking. Dit werkte versnellend in de inhoud en de ontwikkeling van vertrouwen.

Bij een logistieke organisatie werd de focus gelegd op het creëren van duidelijke doelen en plannen. Via meerdere bijeenkomsten met de directie en afdelingen, konden we versnelling realiseren en de samenwerking tussen afdelingen versterken. Doelstellingen waren het richten van de organisatie en het ‘maken’ van strategische taal. Dat laatste was belangrijk omdat die gezamenlijkheid ontbrak en iedereen vanuit de eigen expertise en eigen modellen elkaar aan het overtuigen was. Ondanks de beste intenties resulteerde dat eerder in starheid dan in vernieuwing. Meer overkoepelende taal was nodig.

Het proces

Een succesvolle large scale intervention vereist een uitgebreide voorbereiding en een gedetailleerd draaiboek. We besteden veel tijd aan het begrijpen van de context en het speelveld door middel van vragenlijsten, interviews en onderzoek. Dit wordt gevolgd door design workshops waarin het programma wordt uitgewerkt en afgestemd met vertegenwoordigers van de organisatie.

Sleutelfactoren voor succes

  • Goede voorbereiding: Een gedetailleerd plan is essentieel, weten wat je wil doen en waarom? En zo komen tot een geïntegreerd geheel.
  • Ingespeeld team: Een team dat flexibel kan schakelen en zowel de bedrijfskundige kant als de onderstroom begrijpt en resonantie tussen beide kan realiseren.
  • Inhoudelijk begrip: Een grondig begrip van de inhoud is cruciaal. Dat is de taal van de groep.
  • Positieve instelling: Focus op vooruitgang en het vermogen om los te komen van het verleden. Je hoeft het verleden niet te vergeten, je kan er wel losser van komen.
‘You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.  C.S. Lewis

Lessen en inzichten

De praktijk leert ons dat het managen van inhoud, commitment en energie cruciaal is. We creëren kleine pockets van transformatie die gaan over de toekomst, hoe is het dan? Zo kunnen mensen tijdelijk even stage lopen in de toekomst. Dit komt een ander gesprek ten goede.

Feedback van deelnemers

Deelnemers reageren doorgaans positief, met een waardering voor de inspraak, het plezier en de ervaring. Klanten benadrukken vaak hoe onze aanpak resultaten oplevert en ons vermogen om bij de essentiële gesprekken te blijven.

Conclusie

Large scale interventions zijn meer dan alleen workshops; het zijn krachtige ervaringen die organisaties transformeren. Ze bieden een platform voor echte verandering, gebaseerd op samenwerking, begrip en een gezamenlijke visie op de toekomst.