Bestemming als leidraad

Navigeren door het (tijdelijke) eindpunt van een organisatie

 

Het begrip ‘bestemming’ binnen een organisatie reikt verder dan alleen het (tijdelijke) eindpunt. In dit artikel verkennen we de rol van bestemming, waarbij leiders niet alleen als gidsen fungeren maar ook als actieve deelnemers in de continue reis door tijd en wereld.

 

De bestemming als (tijdelijk) eindpunt

De bestemming markeert het eindpunt van een organisatie, maar het gaat verder dan slechts een punt op de horizon. Leiders worden uitgedaagd om niet alleen de bestemming te identificeren maar ook om als gidsen op te treden tijdens de reis door onbekend gebied. Het continu afstemmen met de omgeving, inclusief het evolutionair geweten, vormt een cruciaal aspect van deze leiderschapsrol.

 

Leiders als gidsen in onbekend terrein

Leiderschap binnen een organisatie vereist niet alleen het navigeren naar een bestemming maar ook het gedrag van gidsen in onbekend terrein. De reis door tijd en wereld omvat het omgaan met veranderingen, waaronder de invloed van het evolutionair geweten en problemen die zich voordoen. Leiders worden aangespoord om continu afgestemd te zijn op hun omgeving en dialoog te voeren over zowel het heden als de toekomstige bestemmingen.

 

Onderzoek van mogelijkheden met zorgvuldigheid en besluitvaardigheid

Leiders staan voor de taak om zorgvuldig en besluitvaardig de mogelijkheden te onderzoeken tijdens de reis. Het betekent niet alleen het analyseren van de huidige positie en het eindpunt, maar ook het betrekken van belangrijke spelers zoals MT-leden, medewerkers en adviseurs. Het doel is niet alleen gericht op het bereiken van de bestemming maar ook op het verkennen van het landschap waar de volledige overzicht nog niet mogelijk is.

 

Dialoog over het heden en de onbekende bestemming

Leiderschap in de context van de bestemming omvat voortdurende dialoog. Het gesprek strekt zich uit tot niet alleen het eindpunt maar ook over de bestemming waar het landschap nog niet volledig kan worden overzien. Door actieve betrokkenheid en overleg met verschillende belanghebbenden, kan een organisatie veerkrachtig omgaan met veranderingen en onzekerheden tijdens de reis.

 

Continuïteit van de reis door tijd en wereld

De reis van een organisatie is geen statische situatie maar eerder een continuïteit van verandering en groei. Leiders worden aangemoedigd om het elastiek op spanning te houden, waardoor de organisatie veerkrachtig blijft en niet verstard door een schijnbaar stabiele situatie. De dynamiek van de reis vereist een voortdurende afstemming en aandacht voor veranderingen in het landschap.