Wij realiseren in organisaties zulke betekenisvolle sprongen voorwaarts (quantum leaps) dat er geen weg meer terug is. Nzym maakt dit mogelijk door (hoger) management bewust te maken van de impact die hij heeft op het welzijn van zijn organisatie, zijn teams en zijn omgeving. Onze trajecten kenmerken zich door een combinatie van plezier, verrassing en confrontatie. Deze combinatie stelt het team in staat nieuwe verbindingen te maken, voorbij de weerstand te komen en de gezamenlijke strategie in de praktijk te brengen.

Purpose gedreven versnellingen

Eenvoudig: Purpose beweegt mensen en dat verandert organisaties.

Vaak hebben organisaties alle onderdelen benoemd en tot in detail uitgewerkt. En toch komt de flow er niet in. Daardoor gaat energie verloren, komen plannen niet tot executie en ontstaan verborgen agenda’s. Wij zoomen dan uit naar de grotere lijnen. We maken de essentie van de organisatie tastbaar en voelbaar. We beginnen met waar het allemaal mee begonnen is. De zoektocht naar wat al lang aanwezig is maar in de vergetelheid is geraakt. Samen op zoek naar de authentieke zelf van jullie organisatie. En crisp te maken wat jullie voor de buitenwereld betekenen en daar dan vervolgens de meest essentiële elementen weer aan te verbinden.

Organisaties die stil vallen

Over patronen die bewust en onbewust tegenhouden

Het kan zo zijn dat jij in jouw organisatie of team problemen ervaart die maar terug blijven komen. De wil van verandering loopt intuïtief tegen een onbekende weerstand aan. Wat missen we toch steeds? Wat we ook doen, we komen steeds op hetzelfde punt uit. Heeft het nog wel zin? Voorbeelden zijn de zoveelste manager op een team, een team dat geen keuzes kan maken en/of veel geklaag over de leiding. Dat zijn hardnekkige problemen en wij kijken ernaar met een andere blik dan gebruikelijk. Namelijk met het perspectief dat de problemen, oplossingen zijn voor iets anders. Wat is de functie van dit problemen en waar is het een oplossing voor? We verkennen het speelveld, leggen patronen bloot en brengen deze met elkaar in verband. Niet als exacte wetenschap maar met aannames – zou het zo kunnen zijn dat? Het bewust en tastbaar maken van patronen helpt de dialoog op gang te brengen en geeft teams en mensen handvaten om voorbij te groeien aan de patronen.

Impuls op potentieel

Leiderschap, versterken van potentieel

Management vervult een voorname rol in het realiseren van een proactieve en effectieve werkomgeving. In al onze trajecten richten we ons op het bewust maken van management in hun aandeel in het grotere geheel. Hoe maximaliseren zij het potentieel van hun organisatie en medewerkers. Soms vraagt dat om een extra impuls op het leiderschap en hun eigen potentieel. We richten ons op eenieders talenten, overtuigingen en patronen. Wat is jouw neiging als manager en hoe kan je het potentieel daarvan verhogen. We integreren altijd de specifieke context van de organisatie in onze programma’s. Klanten kenmerken onze manier van werken als positief, verrassend en opgewekt. Deze luchtigheid helpt mensen te reflecteren op de impact van hun gedrag op anderen en biedt de veilige omgeving om te experimenteren met nieuw gedrag.